Strategický rozvojový dokument obce Svojetice pro období 2020 – 2030 NÁVRH – Zapracované připomínky