SORJ – Pozvánka na Valnou hromadu Svazku obcí Region Jih 28.11.2023