Sdělení – seznámení s podklady rozhodnutí – Kanalizační a vodovodní řad