Sdělení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Svojetice pro volební období 2022 – 2026