Schválený Závěrečný účet Svazku obcí Region Jih za rok 2020