Rozhodnutí – veřejná vyhláška – umístění pevné překážky na komunikacích Stará cesta a Oblouková