Rozhodnutí – oprava zřejmých nesprávností, chodník Choceradská