Rozhodnutí – Kanalizační řád stokové sítě Obce Svojetice