Příloha č.1 – Podrobné plnění rozpočtu k ZÚ SORJ (Rok 2018)