Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků v KN aktualizovaný k 1.8.2019