OZV č.6/2020 kterou se mění OZV č.1-2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství