OZV č.4/2020 o stanovení systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu