Oznámení o svolání prvního zasedání OVK – volba prezidenta České republiky