Oznámení o školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů OVK