Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 5/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci