Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 3-2020, o místním poplatku z pobytu