Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 3-2019 o místním poplatku z pobytu