Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č.1-2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství