Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 1-2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství