Obecně závazná vyhláška obce č.4/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství