Nedostatečně identifikovaný vlastník k 1.8.2022 + Brožura