Nedostatečně identifikovaný vlastník k 1.8.2020 + brožura