Návrh Závěrečného účtu za rok 2020, Obec Svojetice