Důležité informace k hlasování do zvláštní přenosné volební schránky