Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí, Neznámý vlastník nemovitosti (seznam)