Úřední deska 2019

archiv 2016 a 2017

4/2018

27/4/2018  Veřejná vyhláška – oznámení o uložení písemnosti            Sejmuto: 15.5.2018

26/4/2018  Veřejná vyhláška Finančního úřadu – daň z nemovitých věcí na rok 2018           Sejmuto: 5.6.2018

25/4/2018  Oznámení o uzavření Obecního úřadu ve dnech 30.4.2018 (pondělí) a 7.5.2018 (pondělí). Náhradní úřadní hodiny za tyto dny budou ve středu 2.5.2018 a 9.5.2018 od 8:30 do 19:00 hod. Děkujeme za pochopení.   Sejmuto: 8.5.2018

20/4/2018  Uzavírka ulice Na Kopci v době od 23.4.2018 do 6.5.2018                     mapa objížďky    Sejmuto: 8.5.2018                              

20/4/2018  Usnesení o nařízení dražebního jednání            Sejmuto: 2.7.2018

18/4/2018   Svazek obcí Lošbates – Pozvánka na vyhlášení výsledků architektonické soutěže na novou svazkovou školu      Sejmuto: 27.4.2018

18/4/2018   Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí – dopis           příloha Seznam                  Sejmuto: 15.5.2018

18/4/2018   Veřejná vyhláška – přechodná úprava silničního provozu na silnici II.třídy č. II/113 k.ú.Svojetice          Sejmuto: 15.5.2018

16/4/2018   Veřejná vyhláška – oznámení zahájení projednání návrhu změny č.2 ÚP               Sejmuto: 5.6.2018  

                        Textová část               Sejmuto: 5.6.2018

                        Výkres základního členění                    Sejmuto: 5.6.2018 

                        Hlavní výkres                         Sejmuto: 5.6.2018

                        Výkres VPS                    Sejmuto: 5.6.2018

                        Výkres koncepce usp.krajiny                        Sejmuto: 5.6.2018

                        ZPF – BPEJ                             ZPF – Funkce                      ZPF – Zábory               Sejmuto: 5.6.2018

13/4/2018  Záměr pronájmu místností v budově č.p. 153 (Komunitní centrum Minimax)  Sejmuto: 12.2.2019

11/4/2018  Finanční úřad – veřejná vyhláška – daň z nemovitosti na rok 2018 – hromadný předpisný seznam                Sejmuto: 15.5.2018

5/4/2018   Porovnání všech položek výpočtu ceny pro stočné podle cenových předpisů pro stočné za rok 2017.      Sejmuto: 17.4.2018