Úřední deska 2019

5/2018

archiv 2016 a 2017

31/5/2018    Ladův kraj – Pozvánka na valnou hromadu      Závěrečný účet za rok 2017     Plnění rozpočtu     Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření           Střednědobý výhled      Střednědobý výhled komentář        Střednědobý výhled přehled     Sejmuto: 2.7.2018

28/5/2018    Rozpočtové opatření č.1/2018

25/5/2018     Veřejná vyhláška MěÚ Říčany – Oznámení o zahájení opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu Louňovice     Sejmuto: 2.7.2018

22/5/2018    Pověřenec na ochranu osobních údajů obce Svojetice – kontaktní údaje     Sejmuto: 2.7.2018

22/5/2018    Veřejná vyhláška – návrh opatření obecné povahy MěÚ Říčany    Sejmuto: 22.6.2018

14/5/2018     SORJ – Závěrečný účet Svazku obcí Region Jih za rok 2017    Sejmuto: 12.6.2018

09/05/2018  Pozvánka na veřejné zasedání 17.5.2018     Sejmuto: 5.6.2018