Úřední deska 2019

6/2018

archiv 2016 a 2017

29/6/2018    Závěrečný účet obce Svojetice za rok 2017 – zkrácená verze vyvěšená na fyzické úřední desce

                        Schválený Závěrečný účet obce Svojetice za rok 2017

                        Příloha č.1: Výkaz hospodaření obce Svojetice k 31.12.2017 – rozvaha

                        Příloha č.2: Výkaz hospodaření obce Svojetice k 31.12.2017 – výsledovka

                        Příloha č.3: Výkaz hospodaření obce Svojetice k 31.12.2017 – příloha k účetní závěrce

                        Příloha č.4: Výsledek plnění rozpočtu k 31.12.2017 po položkách (Výkaz FIN 2-12M)

                        Příloha č.5:  Výkaz hospodaření MŠ Svojetice k 31.12.2017 – rozvaha

                        Příloha č.6: Výkaz hospodaření MŠ Svojetice k 31.12.2017 – výsledovka

                        Příloha č.7: Výkaz hospodaření MŠ Svojetice k 31.12.2017 – příloha

                        Příloha č.8: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 kontrolním odborem KÚ Středočeského kraje

27/6/2018     Pozvánka ke zkouškám znalosti hub               Sejmuto: 24/8/2018

22/6/2018     Veřejná vyhláška                  Sejmuto: 10.7.2018

22/6/2018     Volby do zastupitelstva obce v roce 2018 – počet zastupitelů pro následující volební období 2018-2022          Sejmuto: 5/9/2018

13/6/2018      Pozvánka na veřejné zasedání ZO Svojetice 21.6.2018                   Sejmuto: 22.6.2018

05/06/2018   Volby do zastupitelstva obce v roce 2018 – počet zastupitelů pro následující volební období               Sejmuto: 22.6.2018

04/06/2018   Závěrečný účet obce za rok 2017 a Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Svojetice za rok 2017

                           Závěrečný účet obce za rok 2017               Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Svojetice za rok 2017

                           Výkaz zisku a ztráty za rok 2017               FIN – rok 2017           Příloha – rok 2017      Rozvaha – rok 2017

                           MŠ Svojetice: Výkaz zisku a ztráty za rok 2017         Příloha – rok 2017           Rozvaha – rok 2017

                           Sejmuto: 2.7.2018