Úřední deska 2019

archiv 2016 a 2017

11/2018

23/11/2018    Ladův kraj – pozvánka na valnou hromadu a rozpočet

15/11/2018     Rozpočtové opatření č. 5/2018

15/11/2018    Rozpočtové opatření č. 4/2018

14/11/2018     Úhrada nájemného za pozemky v honitbě MS Světice

13/11/2018    Svazek obcí Region Jih – návrh rozpočtu na rok 2019

13/11/2018    Svazek obcí Region Jih – návrh rozpočtového výhledu na rok 2020-2022

12/11/2018   Oznámení o zahájení stavebního řízení – komunikace Choceradská

12/11/2018  Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

7/11/2018     Pozvánka na ustavující zasedání

1/11/2018      Dražební vyhláška