Úřední deska 2017

archiv 2016

4/2017

27/4/2017 – Veřejné projednání návrhu opatření obecné povahy Změny č.1  ÚP obce Tehovec

27/4/2017 – Veřejná vyhláška FÚ pro Středočeský kraj

26/4/2017 – Dražební vyhláška

26/4/2017 – Doručení veřejnou vyhláškou MěÚ Říčany vodoprávní úřad

24/4/2017 – Pozvánka na valnou hromadu starostek a starostů svazku obcí Ladův kraj

Sejmuto: 17.5.2017

19/4/2017 – Nařízení Státní veterinární správy

Sejmuto: 17.5.2017

13/4/2017 – Vyhlášení záměru předání do správy a údržby – pozemek p.č. 173/5 a části p.č. 173/6 k.ú.Svojetice

Sejmuto: 17.5.2017

11/4/2017 – Dražební vyhláška

10/4/2017 – ČEZ přerušení dodávky elektřiny 2.5.2017 od 10:00 do 12:30

                       ČEZ přerušení dodávky elektřiny 2.5.2017 od 12:30 do 15:00

Sejmuto: 17.5.2017

10/4/2017 – Nařízení Státní veterinární správy