Úřední deska 2017

archiv 2016

5/2017

26/5/2017 – Závěrečný účet SORJ 2016

                       Účetní závěrka SORJ 2016:  Výkaz FIN 2016 Přiznání DPPO RozvahaPříloha k účetní závěrce Výkaz zisku a ztrát

26/05/2017 – Pozvánka na zasedání 5.6.2017

Sejmuto: 7.6.2017

24/5/2017 – Doručení veřejnou vyhláškou MěÚ Říčany vodoprávní úřad

24/5/2017 – Ladův kraj – Oznámení o konání valné hromady Návrh závěrečného účtu Oznámení o vyvěšení rozpočtového výhledu

Sejmuto: 19.6.2017

23/5/2017 – Veřejná vyhláška – uložení písemnosti

Sejmuto: 26.6.2017

17/5/2017 – Veřejná vyhláška – Oznámení zahájení projednávání návrhu zadání Změny č.2 Územního plánu Svojetice

                    – Návrh zadání Změna č.2 Územní plán Svojetice

Sejmuto: 11.7.2017

16/5/2017 – ČEZ přerušení dodávky elektřiny dne 7.6.2017 od 7:30 do 17:30 hod

16/5/2017 – Usnesení o odročení dražby

Sejmuto: 17.5.2017