Úřední deska 2017

archiv 2016

6/2017

29/6/2017 – Svazek obcí Ladův kraj – Závěrečný účet za rok 2016

Sejmuto: 21.8.2017

23/6/2017 – Dodatek k Pozvánce na zasedání ZO 28.6.2017 (doplnění programu)

20/6/2017 – Usnesení exekutorského úřadu – odročení dražby

Sejmuto: 21.8.2017

20/6/2017 – Pozvánka na zasedání ZO 28.6.2017

12/6/2017 – Závěrečný účet obce za rok 2016 a Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016:

                     Závěrečný účet obce za rok 2016

                     Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

                     Výkaz zisku a ztrát rok 2016, FIN – rok 2016, Příloha – rok 2016, Rozvaha – rok 2016

                      MŠ – Výkaz zisku a ztrát za rok 2016, Příloha – rok 2016, Rozvaha – rok 2016

Sejmuto: 11.7.2017