Úřední deska 2017

9/2017

archiv 2016

27/9/2017 – Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí  – dopis  a  seznam

27/9/2017 – Záměr pronájmu pozemku p.č.231/3 a p.č. 231/5 k.ú.Svojetice    Sejmuto: 1.11.2017

20/9/2017 – Svolání prvního zasedání okrskové volební komise (volby do Poslanecké sněmovny)

19/9/2017 – ČEZ – výzva k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů do 15.11.2017

15/9/2017 – Rozhodnutí OÚ Svojetice – povolení zvláštního užívání místní komunikace      Sejmuto: 27.9.2017

15/9/2017 – Veřejná vyhláška MZe – Návrh opatření obecné povahy     Sejmuto: 9.10.2017

8/9/2017 – Plánovaná odstávka dodávky elektřiny 3.10.2017 – Na Kopci 200, U Potoka, p.č. 151/24      Sejmuto: 9.10.2017

6/9/2017 – Pozvánka na zasedání dne 14.9.2017       Sejmuto: 18.9.2017

5/9/2017 – Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Volby do Poslanecké sněmovny 20.-21.10.2017