Úřední deska 2017

archiv 2016


1/2017

31/1/20017 – Záměr prodeje části pozemku p.č. 1042/4

Sejmuto: 2.3.2017


30/1/2017 – Veřejná vyhláška – oznámení o vydání ÚP Mukařova

Sejmuto: 2.3.2017


13/1/2017 – Pozvánka na zasedání ZO Svojetice dne 23.1.2017

Sejmuto: 31.1.2017


13/1/2017 – Rozhodnutí OŽP MÚ Říčany – vydání povolení změny stavby před dokončením – tlaková kanalizace


13/1/2017 – Výroční zpráva Obecního úřadu Svojetice za rok 2016

Sejmuto: 2.3.2017


13/1/2017 – Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení projednávání návrhu změny č.5 územního plánu obce Louňovice

                      Návrh zadání změny č. 5  územního plánu obce Louňovice

Sejmuto: 2.3.2017


09/01/2017 – Pozvánka na shromáždění starostů Svazku obcí Ladův kraj

Sejmuto: 31.1.2017


03/01/2017 – Exekuční příkaz 

Sejmuto: 31.1.2017