úřední deska 2017

6/2016

16/6/2016 – Přerušení dodávky elektřiny

                    mapa ke stažení

Přerušení dodávky elektřiny 4.7.2016 od 8:00 do 16:00 v části obce – ulice U Parku.

Svěšeno: 4.7.2016


15/6/2016 – Pozvánka na veřejné zasedání ZO Svojetice konané dne 23.6.2016

P O Z V Á N K A na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Svojetice, které se bude konat ve čtvrtek 23.6.2016 od 18:30 hod v budově Obecního úřadu Svojetice

  • Host: zástupce Policie ČR, Krajské ředitelství Středočeského kraje. Téma: aktuální problémy obce
  • Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje
  • Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6015539/01 pozemek parc.č. 1041/42
  • Výsledek hospodaření – účetní závěrka příspěvkové organizace MŠ Svojetice k 31.12.2015
  • Výsledek hospodaření obce Svojetice – účetní závěrka k 31.12.2015
  • Závěrečný účet obce za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svojetice za rok 2015
  • Rozpočtové opatření
  • Různé

Svěšeno: 28.6.2016


8/6/2016 –  Veřejná vyhláška, nařízení ústního jednání k seznámení s podklady rozhodnutí p.č. 162/1, 164/39

Svěšeno: 27.6.2016


8/6/2016 –  Veřejná vyhláška o vydání opatření obecné povahy

Svěšeno: 24.6.2016


2/6/2016 –  Doručení veřejnou vyhláškou, MÚ Říčany

Svěšeno: 18.6.2016