Úřední deska 2016

úřední deska 2017

7/2016

20/7/2016 – Upozornění v rámci výstavby kanalizace

19/7/2016 – Rozhodnutí MÚ Říčany, Odbor živ.prostředí – vodoprávní úřad – Kolaudační souhlas s užíváním stavby – tlaková kanalizace

Svěšeno: 19.8.2016

15/7/2016 – Územní rozhodnutí MÚ Říčany – PPO a kanalizace Obec Tehovec

Svěšeno: 1.9.2016

15/7/2016 –  Rozhodnutí MÚ Říčany, Odbor živ.prostředí – vodoprávní úřad – předčasné užívání ke zkušebnímu provozu ČOV Svojetice

Svěšeno: 19.8.2016

4/7/2016 – Veřejná vyhláška – opakované projednání ÚP Mukařov

Svěšeno: 20.7.2016