Úřední deska 2016

úřední deska 2017

9/2016

30/9/2016 – Upozornění pro voliče – ojediněle byly zjištěny vady v tisku na hlasovacích lístcích

Svěšeno: 10.10.2016


22/9/2016 – Usnesení exekutorského úřadu

Svěšeno: 18.11.2016


22/9/2016 – Nařízení státní veterinární správy – opatření k prevenci a tlumení moru včelího plodu

Svěšeno: 1.11.2016


16/9/2016 – Usnesení Městského úřadu v Říčanech

Svěšeno: 13.10.2016


15/9/2016 – Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 143/1 o výměře 28 m2. Příloha 2 (Geometrický plán) – strana 1, strana 2.


13/9/2016 – Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje

Svěšeno: 10.10.2016


1/9/2016 – Zásady pro projednávání, schvalování smluv a určení výše úplaty za prodej nemovitých věcí (pozmků) obce Svojetice

Svěšeno:16.9.2016