Úřední deska 2016

úřední deska 2017

10/2016

31/10/2016 – Veřejná vyhláška MÚ Říčany – Výzva – vyjádření k podanému odvolání

Svěšeno: 5.12.2016


24/10/2016 – Aktualizovaný seznam nemovitostí v k.ú. Svojetice, u nichž je v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný vlastník

Svěšeno: 22.11.2016

dopis                   příloha – seznam


20/10/2016 – Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání ÚP Tehovec

Svěšeno: 22.11.2016


18/10/2016 – Veřejná vyhláška MŽP (postup pro usmrcování kormorána velkého) při prevenci závažných škod na rybářství…

Návrh opatření obecné povahy        Příloha

Svěšeno: 5.12.2016


7/10/2016 – ČEZ – upozornění k  odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Svěšeno: 18.11.2016