Úřední deska 2016

úřední deska 2017

12/2016

29/12/2016 – Oznámení o zahájení řízení – tlaková kanalizace, změna stavby před dokončením

Svěšeno: 14.1.2017


28/12/2016 – OZV č. 5/2016 o zákazu požívání alkoholu na některých veřejných prostranstvích

Svěšeno: 31.1.2017


28/12/2016 – OZV č. 4/2016 o poplatku za komunální odpad

Svěšeno: 31.1.2017


23/12/2016 – Stanovení vodného a stočného pro rok 2017                           Kalkulace vodného od I.T.V. CZ s.r.o.

Svěšeno: 31.1.2017


22/12/2016 – Výplata nájemného majitelům honebních pozemků za rok 2015 a 2016

Svěšeno: 31.1.2017


20/12/2016 – Rozpočet SORJ na rok 2017

Svěšeno: 31.1.2017


14/12/2016 – Územní rozhodnutí

Svěšeno: 13.1.2017


9/12/2016 – Pozvánka na veřejné zasedání ZO Svojetice konané dne 19.12.2016

Svěšeno: 20.12.2016


8/12/2016 – Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení II. opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu Mukařova

Svěšeno: 31.1.2017


2/12/2016 – Návrh rozpočtu obce Svojetice na rok 2017

Svěšeno: 20.12.2016