Upozornění – revize katastru – možné pokuty

Upozornění vlastníkům nemovitostí

Katastrální úřad provádí od letošního roku tzv. revize katastru. Kontroluje, zda jsou v katastru zapsány veškeré nemovitosti.

V naší obci je mnoho nemovitostí, které nejsou v Katastru nemovitostí zapsány. Vlastník dům postavil nebo část přistavěl, ale nepožádal o zápis do Katastru nemovitostí. Tímto se vystavuje nebezpečí naplnění skutkové podstaty přestupku dle § 57 katastrálního zákona.
V případě, že nebude vlastník nemovitosti přihlášen k Dani z nemovitých věcí (dříve Daň z nemovitosti) vystavuje se riziku pokuty ze strany Finančního úřadu.

Žádáme všechny vlastníky nemovitostí, aby ve vlastním zájmu zkontrolovali, zda mají své nemovitosti správně zapsané v Katastru a jsou přihlášeni k Dani z nemovitých věcí.
Ti vlastníci, co vše v pořádku nemají, žádáme, aby v co nejkratší době provedli nápravu a zbytečně se nevystavovali riziku pokuty.

Kontrolu, zda máte svou nemovitost správně zapsánu v Katastru si můžete udělat sami.
Na internetových stránkách http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ přes vyhledání stavby, zadáte katastrální území Svojetice, dále číslo popisné nebo evidenční a následně se podíváte na mapu. Na mapě vyberete Katastrální mapa + Ortofotomapa. Žluté zákresy budov znamenají, že jsou v Katastru zapsané. Žluté zákresy musí kopírovat půdorys nemovitosti.

Obecní úřad

Příklad nezapsané budovy do Katastru nemovitostí: