Upozornění na únik fekálií – ulice Na Obci (u jezírka)

Vážení občané,
upozorňujeme na únik fekálií z kanalizačního řadu na pozemku u č.ev. 0327.
Tato havárie nastala v důsledku chybného postupu při individuální výstavbě kanalizační přípojky.
Je nebezpečí kontaminace studní v okolí této nemovitosti.
Doporučujeme vlastníkům nemovitostí v okolí nepoužívat studnu do doby, než si necháte udělat rozbor vody a budete mít jistotu, že je voda nezávadná.
Starostka obce
Ivana Dubská