Upozornění – kompostárna ve Struhařově

Informujeme vás, že vzhledem k vysokým nákladům obce za bezplatné vývozy bioodpadu na kompostárnu ve Struhařově, byl v letošním roce zaveden poplatek ve výši 100 Kč/ 1 vývoz na kompostárnu v množství cca 1 přívěsný vozík za osobní automobil. Obec v roce 2016 hradila za tyto vývozy celkem 99.841 Kč a většina těch, kteří tyto vývozy zdarma využívali, byli ti, kteří neměli zakoupenou popelnici na bioodpad.

Kartičky na bezplatný vývoz tedy již neplatí. Zájemce o vývoz bioodpadu do Kompostárny ve Struhařově si musí na obecním úřadě Svojetice zakoupit novou kartičku.

Pro zájemce jsou také k dispozici popelnice na bioodpad, které se vyváží 1×14 dní a vývozy stojí 750 Kč/rok. Bioodpad se sváží od 11.4. do 5.12.2017. V případě poklesu teploty pod nula stupňů Celsia, nebude svoz proveden z důvodu možného poškození nádob.

Další variantou je objednání kontejneru na bioodpad, který zajišťují TS Struhařov.

Více informací k likvidaci bioodpadu naleznete zde.