Svoz nebezpečného odpadu 9.9.2017

Dne 9.9.2017 proběhne svoz nebezpečného odpadu

Místo: u staré školky za “bowlingem”

Čas příjezdu: 10:15 hod, nakládka 20min.

Druhy nebezpečných odpadů a ostatních zařízení, které se budou odebírat od občanů: olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, staré léky, suché články, monočlánky, olejové filtry, oleje, odmašťovací přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače případně jiné

Nebude se odebírat železný šrot a znečištěné stavební materiály (azbestová krytina a jiné).

ke stažení