Svoz nebezpečného odpadu 10.9.2016

Svoz nebezpečných odpadůsobota 10.9.2016

místo zastávky: u staré školky za restaurací na sběrném dvoře OÚ

čas příjezdu: 10:15 hod

nakládka po dobu 20 minut

Prosíme o trpělivost při případném zpoždění způsobeném zdržením na předchozích stanovištích.

Druhy nebezpečných odpadů a ostatních zařízení, které se budou odebírat od občanů:
olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, staré léky, suché články, monočlánky, olejové filtry, oleje, odmašťovací přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače případně jiné

Nebude se odebírat železný šrot a znečištěné stavební materiály (azbestová krytina a jiné).

Telefon na dispečera – 283061346

ke stažení