Sběr nebezpečných odpadů 25.4.2020

Svoz nebezpečných odpadů proběhne v

sobotu 25.4.2020,  9:50 hod.

Místo zastávky – u staré školky za bytovým domem na návsi, čas příjezdu 9,50hod, nakládka 20min.

 

Druhy nebezpečných odpadů a ostatních zařízení, které se budou odebírat od občanů:
olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, staré léky, suché články, monočlánky, olejové
filtry, oleje, odmašťovací přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a
ustalovače případně jiné
Nebude se odebírat železný šrot, znečištěné stavební materiály a 
pneumatiky.

 

 

Prosíme o trpělivost při případném zdržení na některém předchozím stanovišti (svoz nebezpečných odpadů probíhá postupně ve více obcích).