Revize kotlů na tuhá paliva do 31.12.2016

Vážení spoluobčané,
upozorňujeme vás, že podle platného zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 mají majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu novou povinnost. Do konce roku 2016 musí každý zdroj na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojený na radiátory projít kontrolou technického stavu a provozu (revizí).

Leták s podrobnostmi ke stažení

Od 1. ledna 2017 si může obecní úřad nebo úřad obce s rozšířenou působností (MÚ Říčany) vyžádat potvrzení o revizi. V případě nedodržení povinnosti čeká domácnosti postih až do výše 20 tisíc korun. Nejpozději za dva roky je nutné revizi kotle pravidelně zopakovat.
Kontroly se dle zákona o ochraně ovzduší vztahují na otopná zařízení s příkonem od 10 do 300 kW a teplovodním okruhem, tedy na většinu kotlů na uhlí, dřevo nebo jiná pevná paliva v rodinných domech určených k trvalému bydlení i k rekreaci. Revize platí i pro krbové vložky, pokud jsou napojené na radiátory a s tepelným příkonem od 10 kW výše. Povinnost revize  se vztahuje i na nové  kotle.

Cílem povinných revizí domácích topenišť je plošné zajištění dobrého stavu, hospodárného provozu a bezpečnosti kotlů v každé domácnosti. Jedině kotel v dobrém technickém stavu, správně provozovaný a spalující výrobcem určené palivo vypouští do ovzduší méně emisí a neměl by tak mj. obtěžovat své okolí nadměrným kouřem. Naopak kotle, které nejsou provozovány v souladu s podmínkami výrobce, a tak i zákona o ochraně ovzduší, vypouštějí do ovzduší i tisícinásobně vyšší množství prachu a rakovinotvorného benzo(a)pyrenu.

Kde sehnat revizního technika:
1) Obraťte se na výrobce či prodejce daného kotle na tuhá paliva, který by vám měl poskytnout kontakt na proškoleného technika
2) Podívejte se na internetový seznam techniků, který vede Asociace podniků topenářské techniky http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

Cena za revizi je individuální a pohybuje se mezi 600 -1500 Kč dle dojezdové vzdálenosti. Nezapomeňte si od technika vzít doklad o kontrole, kterým se prokážete při případné výzvě z úřadu.

Od roku 2022 budou moci být v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu, zpravidla se jedná o kotle s datem výroby před rokem 2000. Emisní třídu kotle je možné dohledat na výrobním štítku daného kotle nebo v jeho dokumentaci. Pokud není údaj uveden na štítku nebo se jedná o kotel, který žádný výrobní štítek nemá, je více než pravděpodobné, že kotel povolené emise splňovat nebude. K výměně zastaralých kotlů doporučuje Ministerstvo životního prostředí využít probíhajících celorepublikových kotlíkových dotací. Tomu, kdo zákaz poruší, hrozí pokuta až do výše 50 tisíc korun.

Co a kdy bude zakázáno:
1. 1. 2014: Zákaz umisťování na trh (je však možný doprodej zásob) pro kotle 1. a 2. emisní třídy.
1. 1. 2018: Zákaz umisťování na trh (je však možný doprodej zásob) kotle 3. emisní třídy, (povolena bude jen 4. a vyšší).
1. 9. 2022: Zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy (budou v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu, tedy zpravidla s rokem výroby po roce 2000).
Pozn. Od 1. 1. 2020 budou muset všechny kotle uváděné na trh splňovat ekodesign.

Přestupky a pokuty:
Paragraf 23 zákona o ochraně ovzduší stanovuje přestupky.

Pokud se provozovatel kotle neprokáže po 31. 12. 2016 dokladem o kontrole technického stavu a provozu, hrozí mu pokuta až 20 tisíc korun.

Za spalování zakázaných paliv (odpadky, kaly atp.) hrozí pokuta až 50 tisíc korun.

Při provozování kotle nesplňujícího emisní požadavky po 1. 9. 2022 hrozí jeho provozovateli pokuta až 50 tisíc korun.