PRSTNATEC MÁJOVÝ – chráněná rostlina u nás v obci

Členové komise pro životní prostředí nalezli v naší obci další chráněnou rostlinu: PRSTNATEC MÁJOVÝ= Dactylorhiza majalis (Čeleď: Orchidaceae – vstavačovité)

 

Tato rostlina patří mezi ohrožené druhy (vyhláška č.395/1992 Sb.) a je zákonem chráněná! Prstnatec májový je chráněn i mezinárodní úmluvou CITES, který omezuje mezinárodní obchod s jakoukoliv částí tohoto druhu. Je zakázané jeho poškozování a ničení. A to i ničení jeho biotopu.

Je to vytrvalá rostlina, dorůstající výšky až 50 cm. Okvětní lístky má fialově purpurové. Listy jsou často skvrnité. Plodem je mnohosemenná tobolka.

Tento druh orchideje kvete od poloviny května do poloviny června. Vyžaduje vlhké až mokré, na živiny bohaté, mírné až středně kyselé, silně humózní, těžké až jílovité půdy a slunnou polohu. Tedy přesně takovou půdu, jakou ve Svojeticích máme 🙂 Rozptýleně se objevuje i v podhorských mokřejších lesích.

 

Pokud tedy při svých toulkách Svojeticemi a okolím naleznete tuto rostlinu, podívejte se, udělejte si fotku, ale neničte ji. Domů do vázy nebo na zahradu patří jiné rostliny.

 

Foto: Jiří Šídlo, ČSOP Svojetice