Přerušení dodávky elektřiny 2.11.2017

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v naší obci, které se bude konat dne: 02.11.2017 od 08:30 hod do 15:00 hod. Místo: Choceradská 105, p.č. 206/25.

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.