Pravidelná setkání dětí z MŠ v knihovně

Obecní knihovna SvojeticeMateřská škola Svojetice

v rámci programu Komunitního centra ve Svojeticích

a

projektu „CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“

pořádá pro děti pravidelná setkání „CO NAJDEME V KNIHÁCH ?“

V ÚTERÝ 6. 3. v 10:30 hodin – TŘÍDA VČELKY
VE ČTVRTEK 8. 3. v 10:30 hodin – TŘÍDA MOTÝLCI

PRVNÍ SETKÁNÍ – KROK K POZNÁNÍ

K čemu a komu knihovna slouží ?
Jak se chovat v knihovně ?
Kdo knihy půjčuje ?
Kdo popíše prázdný list ?
Ilustrace a ilustrátor