Plánované přerušení elektřiny 13.3.2018

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v naší obci, které se bude konat

dne: 13.03.2018

od: 07:30 hod do: 15:30 hod.

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Svojetice
č.p.101 , 104 , 19 , 90 , 95 , 96 , 98 , 99 , 420 , E102 , E20 , E21 , E22 , E25 , E417 , E418 , E419 , E420 ,

Chaty: 131

Choceradská: č.p. 107 , parc.č. 183/175 ,

Svojetice
p.č.183/15 , 89 ,

V Zátiší č.p. 103 , 109 , 144 , 324 , parc.č. 183/68

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.